Zakres usług

RADCA BRZESKO Zakres usług

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej podmiotów indywidualnych, przedsiębiorców oraz organów administracji publicznej.


Kancelaria prowadzi obsługę prawną w zakresie:

 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa podatkowego
 • postępowania sądowego
 • postępowania administracyjnego
 • postępowania podatkowego
 • postępowania egzekucyjnego

Kancelaria specjalizuje się także w zakresie:

 • pozyskiwania dotacji unijnych dla małych i średnich przedsiębiorców w ramach RPO WM 2014 – 2020 oraz PROW
 • przygotowywania dokumentacji przetargowej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców w ramach zasady konkurencyjności oraz ustawy Prawo zamówień publicznych
 • rozliczania pozyskanych dotacji w ramach systemu SL2014


Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • sporządzanie opinii prawnych i pism procesowych
 • udzielanie porad prawnych podczas spotkań oraz korespondencyjnie (poczta, fax, e-mail)
 • reprezentację klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi
 • reprezentację klientów przed organami administracji publicznej
 • kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców i organów administracji
 • przygotowanie i opiniowanie projektów umów oraz aktów wewnętrznych
 • windykację należności
 • odszkodowania