Wynagrodzenie

RADCA BRZESKO Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za usługi świadczone w zakresie pomocy prawnej jest ustalane indywidualnie z każdym Klientem, w zależności od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy oraz niezbędnego nakładu pracy radcy prawnego.


Wstępna analiza sprawy Klienta jest bezpłatna. W chwili zlecenie sprawy radcy prawnemu Klient poznaje szczegółowo warunki i wysokość wynagrodzenia.

Kancelaria stosuje następujące systemy rozliczeń:

o   system wynagrodzenia ryczałtowego - wysokość wynagrodzenia jest stała

o   system wynagrodzenia godzinowego - wynagrodzenie jest ustalane w stawce godzinowej, a ostateczna jego wysokość zależy od nakładu czasu pracy

o   system z premią za sukces - w przypadku niektórych spraw elementem wynagrodzenia może być premia za wynik sprawy

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie uzyskania zwolnienia od kosztów sądowych dla osób w trudnej sytuacji materialnej.