Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Zachara

RADCA BRZESKO O kancelarii

Radca prawny Arkadiusz Zachara wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie – wpis pod numerem Kr-2108. Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Zachara działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej REGON 121997637, nr NIP 8691090003.


Wykształcenie:

Radca prawny Arkadiusz Zachara ukończył w 2000 roku studia na Uniwersytecie Jagiellońskim - Wydział Prawa i Administracji, Kierunek Prawo. W latach 2004-2005 powiększył posiadaną wiedzę w trakcie studiów podyplomowych w zakresie "Prawo gospodarcze" na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Natomiast w latach 2007 – 2011 odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe:

Radca prawny Arkadiusz Zachara, w ramach indywidualnej praktyki zawodowej w Kancelarii Radcy Prawnego w Brzesku, działającej nieprzerwanie od roku 2011, świadczy pomoc prawną dla szeregu podmiotów i osób fizycznych.

W obszarze pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób fizycznych, radca prawny Arkadiusz Zachara specjalizuje się w sprawach:

- regulacji stanu prawnego nieruchomości,

- spadkowych,

- dochodzenia wszelkich należności,

- rodzinnych, w tym o rozwód i podział majątku,

- pracowniczych.

W obszarze pomocy prawnej świadczonej na rzecz innych podmiotów prawa, radca prawny Arkadiusz Zachara posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi:

-  jednostek samorządu terytorialnego, które wsparte jest świadczoną od roku 2012 pomocą prawną na rzecz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzesku oraz Gminy Brzesko,

- przedsiębiorców, w tym osób prawnych - w szczególności spółek komunalnych - które wsparte jest świadczoną od roku 2012 pomocą prawną na rzecz Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o.

W latach 2000 – 2011 Arkadiusz Zachara zatrudniony był w ZUS O/Kraków i Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Tarnowie, zajmując w latach 2005 – 2011 stanowisko Kierownika Działu Egzekucji oraz Komornika skarbowego.

W trakcie dotychczasowej kariery zawodowej radca prawny Arkadiusz Zachara zdobył bogate doświadczenie w zakresie obsługi osób fizycznych, podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej, które stanowi gwarancję jakości świadczonych usług przez Kancelarię.